Projekt

Plåtarbeten

NUS By 28


Tätskikt

Sörforsbron

Tätskiktsentreprenad

Norrmejerier

Tätskiktsentreprenad

vid NUS

Plåtentreprenad

NUS BY 28

Tidigare projekt

Byte papptak villa

Skravelsjövägen

Papp- och plåtarbeten 

Kv. Logen

Om- och påbyggnad flerbostadshus

Papp- och plåtarbeten

Punkthusen Axtorpsvägen 

Tätskiktsentreprenad

Mötesplats Stöcke

Montering snörasskydd

Tjärhovsgatan

Plåtarbeten fönster

Döbelnsgatan

Pappläggning 5 ställverk

Västernorrland

Papp- och plåtarbeten

Komatsu - nybyggnation 

Tätskiktsentreprenad

Kv. Rind

Plåtning Mur 

NUS BY 28

Plåtarbeten 

Mariehöjd 2 & 3

Isolering nybyggnation Bockholmen

Plåtarbeten

Tunnelbacken

Klintvägen 1-43

Takbyte 

Skolgatan