Sjuka takSå här undviker du ett sjukt tak


Ett tak som inte håller tätt kallas för ett ”sjukt” tak. När det väl börjar läcka in är det ett tydligt tecken på att taket är sjukt och behöver repareras. Absolut bäst är det om du som fastighetsägare kan förekomma läckage genom att förebygga skador. Det blir i de allra flesta fall betydligt billigare än att både laga en skada och troligen även sanera och reparera andra skador på byggnaden som uppkommit till följd av läckaget. Du kan själv kontrollera flera områden och på så sätt förebygga problem.


Några av de viktigaste kontrollpunkterna för ett friskt tak är:

•Kontroll av takpannor/ takplåtar.

•Kontrollera att alla plåtar och beslag är hela och håller tätt.

•Avlägsna eventuell mossa från takpannorna.

•Undersök så underlaget under pannorna/takplåten (takpappen) är i gott skick och håller tätt.

•Var uppmärksam på vinddrag inomhus: det kan vara ett tecken på att materialet under takpannorna är i dåligt skick.

•Se över nockpannor och anslutning mellan nocken och översta pannraden.

•Rensa hängrännor och stuprör regelbundet.

•På vinklade tak behöver de så kallade vinkelrännorna inspekteras.

Faktureringsadress:

AC Nordtak AB

Kund-id FRX3021

FE 301

105 69  STOCKHOLM


Besöksadress:

Kabelvägen 1 D

901 33 Umeå


Telefon: 070-3440554 Kontor

Mejl: info@nordtak.se
Org.nr: 556826-2959

Bankgiro: 696-8051